Početna stranica  

 Riječi dobrodošlice direktora

         

   


Naziv ustanove: Studentski centar
Univerziteta u Tuzli
Osnovan: 1959.godine
Direktor: Pirić Ismet, dip. ecc.
Djelatnost: Usluge smještaja i ishrane, te obezbjeđivanje uslova za kulturno-zabavne aktivnosti
Raspoloživi kapaciteti smještaja studenata: 480
Kapacitet ishrane studenata: 1500-2000 obroka dnevno
Broj uposlenih: 52
Objekti u kojima se vrši smještaj i ishrana studenata i ostale aktivnosti, te rad uposlenih:
- studentski dom P-I
- studentski dom P-II
  (koji treba da bude adaptiran)
- studentski dom P-III
- studentski restoran
- klubovi studenata u P-I, P-II i P-III
- učionice u P-I, P-II i P-III

 Pirić Ismet, dip. ecc.

Cijenjeni posjetioče,
Pred Vama je naša Web stranica na kojoj možete pronaći osnovne podatke o Studentskom centru Univerziteta u Tuzli, našem osnivanju,"hodu" kroz proteklo vrijeme, sadašnjem radu, kao i našim daljnjim planovima.
Pored podataka o našim smještajnim i kapacitetima ishrane, možete steći uvid i o kriterijima za prijem studenata u

 


studentske domove, konkursu za prijem, cijenama i uslovima smještaja i ishrane, kao i učenja i rada, te mogućnostima za Studentski centar Univerziteta u Tuzli koji sa svojim objektima, sredstvima, opremom i svim svojim uposlenicima sa direktorom na čelu čine i učinit će sve da Vam omoguće osnovne uslove za učenje, odnosno studij, rad i život za vrijeme Vašeg boravka u našoj kući.
Vaše je da učite, odnosno studirate, a naše je da vam vršeći usluge smještaja i ishrane, kao i organizovanjem kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti obezbjeđujemo uslove za to, zbog čega u ostalom i postojimo.
Učite, studirajte, "naoružajte" se znanjem, učite za život i borite se da bi mogli već danas, a pogotovo sutra biti okosnica razvoja društva i svoje zemlje, jer "ljudsko znanje je moć" (Scientia est potentia) i preuzimajte odgovornost za trasiranje njene budućnosti.

Pirić Ismet, dip. ecc.
 

   
     

Copyright by STC 2002; sva prava zadržana; webmaster@sc.untz.ba; Preporučujemo Internet Explorer 5.5+; rezolucija 800*600