KONAČNA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNTZ U AK. 2022/23. GODINI


 

Tuzla, 01.10.2022. god.       Univerzitet u Tuzli objavio web je Konačnu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/23. godinu.


U nastavku možete pronaći potrebne informacije:

Konačna rang lista studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/23. godinu