Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove za akademsku 2019/20. godinu


Tuzla, 30.09.2019. god.

Studentski centar Univerziteta u Tuzli danas je objavio Konačnu rang listu studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove za akademsku 2019/20. godinu.

U nastavku možete pronaći potrebne informacije:

Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove za akademsku 2019/20. godinu