Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2020/21. godinu


Tuzla, 09.10.2020. god. Studentski centar Univerziteta u Tuzli danas je objavio Konačnu rang listu studenata koji site zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove web za akademsku 2020/21. godinu.U nastavku možete pronaći potrebne informacije:

Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove za akademsku 2020/21. godinu