PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2021/22. GODINI


Tuzla, 29.09.2021. god.     Univerzitet u Tuzli objavio je Privremenu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2021/22. godinu.

U nastavku možete pronaći potrebne informacije:

Privremena rang lista studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2020/21. godinu