Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktuelnosti

Paviljon I Paviljon II Paviljon III

Više

Studentski centar

Paviljon I Paviljon II Paviljon III

Više

Paviljoni

Paviljon I Paviljon II Paviljon III

Više

Naši sadržaji

jačfjfačjfčlaj člafjačljfaljf afoasčfhačflkh

Više

Studentski centar

Naziv ustanove: Studentski centarUniverziteta u TuzliOsnovan: 1959.godineDirektor: Jusuf Džihanić, dip. ecc.Djelatnost: Usluge smještaja i ishrane, te obezbjeđivanje uslova za kulturno-zabavne aktivnostiRaspoloživi kapaciteti smještaja studenata: 480Kapacitet ishrane studenata: 1500-2000 obroka dnevnoBroj uposlenih: 52Objekti u kojima se vrši smještaj i ishrana studenata i ostale aktivnosti, te rad uposlenih:– studentski dom P-I– studentski dom P-II(koji treba da bude […]

Više

Smještaj

fjačjfačlfjčljfačjl čalfjačjfčaljfaf

Više