Historijat Studentskog centra  

 

         

   


Studentski dom P-I

Osnivanjem prvog (Tehnološkog) fakulteta u Tuzli, kao dijela Univerziteta u Sarajevu (pored Više Rudarske-tehničke škole osnovane 1958. godine) pojavila se potreba za smještajem i ishranom studenata, na čemu se ubrzo počele odgovarajuće pripreme. Studentski dom i restoran, od  svog osnivanja od 1959.god., pretrpjeli su  odgovarajuće promjene kako prostorno-stambeno-tehničkom smislu tako i u pogledu organizovanja rada i radnog osoblja što se odvijalo sa reorganizacijom i pojavom novih oblika i načina organizovanja.
Osnivanjem novih visokoškolskih ustanova u Tuzli, Rudarsko-geološkog fakulteta i Više pedagoške škole (1960.god.), Studentski dom i restoran u Tuzli postaju ustanove sa samostalnim finansiranjem. Početkom 1961. godine dolazi do izgradnje Studentskog doma i

 

 restorana (sadašnji dom P-I i restoran u njemu) koji su bili izraz naraslih potreba zbog otvaranja navedenih fakulteta, odnosno Više škole i porasta broja studenata. Dom je bio savremeno urađen i imao je smještajni kapacitet oko 279 ležaja. Sa rastom, odnosno povećanjem broja visokoškolskih organizacija, prerastanjem Više Pedagoške škole u Pedagošku akademiju (1969.), osnivanjem Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli kao organizacione jedinice (OUR-a) Univerziteta u Sarajevu, 1972. godine javlja se potreba za smještajem i ishranom još većeg broja studenata u domu i restoranu. Osnivanjem Medicinskog fakulteta u Tuzli, što predstavlja prekretnicu u razvoju


Studentski dom P-II

 


Studentski dom P-III

visokog školstva u Tuzli i na području cijele regije, dovodi do toga da se pitanju studentskog standarda  pristupa još organizovanije i kompleksnije i ova oblast postaje jedna od oblasti kojom se tek osnovani Univerzitet u Tuzli intenzivno počeo baviti. Studentski centar se proširuje dobivanjem na raspolaganje  bivšeg samačkog objekta
 koji se adaptira i sređuje za smještaj studenata  kapaciteta 156 ležaja. (Studentski dom II, 1972.). Novi Studentski dom (dom P-III) izgrađen je 1982. godine sa kapacitetom od 208 ležaja, koji je moderno napravljen i savremeno uređen.
 

   
     


Copyright by STC 2002; sva prava zadržana; webmaster@sc.untz.ba; Preporučujemo Internet Explorer 5.5+; rezolucija 800*600