PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2023/24. GODINI


Tuzla, 25.09.2023. god. 

Univerzitet u Tuzli objavio je Privremenu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2023/24. godinu, koju možete pregledati na slj. linku:

 

PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2023/24. GODINI