Obavještenje za studente koji su aplicirali na Konkurs za prijem studenata u Studentske domove UNTZ


Tuzla, 27.09.2019. god.

 

Poštovane kolegice i kolege,

u prilogu se nalazi Preliminarna lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u Studentske domove Univerziteta u Tuzli, za akademsku 2019/2020. godinu.

Na sljedećem linku možete pronaći potrebne informacije:

Preliminarna lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove u ak. 2019/20. god.